بچه های دندون شهیدبهشتی ورودی مهر 89

آن مرد مسلمان است

علیرضا شکوهی

کلاس اول دبستان

امتحان دیکته

 

برادرم سیب دارد.او در خانه را زد.مادربزرگم غذای لذیذ می پزد.نام دوست من،علی است.علی درس می خواند.پسر عموی من بازی می کند.من مادرم را دوست دارم.سینا نماز می خواند.مرد سروتمند به فقیر کمک کرد.کشاورز در مزرعه کار می کند.گاوها زمین را شخم می زنند.لیوان،خالی است.پدرم برای خانواده تلاش می کند.آن مرد مسلمان است.مدرسه تعطیل است.معلم به ما درس می دهد.هوا سرد است.باران می بارد.

...

...

...

میوه ها مقوی هستند.ما مردم ایران به دستورات قرآن عمل می کنیم.

 

نمره:5/19

= = = = = = = = = =

علیرضا شکوهی

کلاس اول راهنمایی

موضوع انشا:علم بهتر است یا ثروت؟

 

به نام خدا.به نظر من جامعه ی ما نیازمند علم می باشد.با علم می شود به بالاترین موفقیت ها دست یافت.پدرم می گوید ما باید تحصیل خود را ادامه دهیم تا در آینده دکتر یا مهندس شویم.من دوست دارم در آینده با علم خود به دیگران کمک کنم.چون که این گونه است که زکات علم خود را می دهیم.البته در این راه باید خیلی تلاش بکنیم.علم همچنین برایمان شخصیت هم می آورد و خیلی خوب است که آدم دارای احترام در بین مردم باشد.پدرم می گوید ثروت آدم را فخرفروش می کند.به نظرم نباید برای ثروت،حرص زیادی زد.ساده زیستی خیلی خوب است و کسی که این گونه باشد زندگی راحتی خواهد داشت.

من از خداوند می خواهم که مرا کمک کند که در آینده مهندس شوم و امیدوارم که با تلاش خود کاری کنم که پدر و مادرم از من راضی باشند.

 

نمره:20-پسرم سعی کن از این به بعد بیشتر بنویسی

= = = = = = = = = =

علیرضا شکوهی

پیش دانشگاهی-رشته علوم انسانی

نمونه سوالات درس اقتصاد (مرور شده)

 

1- ایجاد سلامت در جسم وروح افراد جامعه ،ترویج دانش وکاهش نابه هنجاری اجتماعی  تعریف کدام یک از موارد زیر است.

الف) رفاه اقتصادی         ب) رفاه اجتماعی     ج) توسعه اقتصادی         د) ثبات اقتصادی

2-رفاه اجتماعی در چه صورتی در جامعه تحقق می یابد.

الف)از بین رفتن فقر            ب) کاهش نابرابری         ج) بهبود توزیع درآمد    د) مورد الف  وب

3-بهترین ملاک برای تعیین سطح رفاه اجتماعی یک جامعه چیست.

الف) آگاهی یافتن از وضعیت فقر وتوریع درآمد در جامعه

ب) داشتن اطلاع کافی از سطح بهداشت وآموزش در جامعه

ج) داشتن اطلاع کافی ازمیزان درآمد سرانه یک حامعه

د) هیچکدام

4-در کدام نوع فقر  درآمد افراد نسبت به یکدیگر سنجیده می شود وافرادی که در آمد کم تری دارند نسبت به افراد با درآمد

بالاتر فقیر محسوب می شوند

الف)فقر مطلق                    ب) فقر با مفهوم عام   ج) فقر نسبی     د) هیچ کدام

5- معمولاَ با در نظر گرفتن کدام شاخص ها می توان تصویر ی از وسعت واندازه ی فقر در هر کشور به دست  آورد

الف) درآمد ملی             ب) درآمد سرانه          ج) میزان نابرابری در توزیع در آمد  د) مورد ب وج

6-  هر چه سطح درآمد سرانه در کشوری پایین تر باشد میزان فقر چگونه است

الف) کمتر است     ب) بیشتر است               ج)  همبستگی معنا داری با هم ندارند    د) هیچکدام

7-برای سنجش وضعیت توزیع در آمد در جوامع معمولاَ مردم یک کشور به چند دهک تقسیم می شوند

الف) 5                ب) 10                       ج)15                     د)20

8-از دید گاه تحلیل گران اقتصادی –اجتماعی چه عاملی افق دید انسان ها را کاهش داده  وآن ها را از هر گونه مشار کت های

سازنده باز می دارد.

الف)ضعف ساختار فرهنگی   ب)نابسامانی اقتصادی     ج) تورم تازنده     د) فقر

9- مقابله با فقر ونابرابری مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه در زمینه........ است

الف)تجاری                    ب) خدماتی                 ج) صنعتی      د) سنتی

10-کار شناسان اقتصادی رابطه ی بین دولت وبخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه را به چه چیزی تشبیه می کنند

الف) رابطه دولت وشهروندان                              ب) رابطه والدین با فرزندانشان

ج) رابطه کارگران وکار فرمایان                          }ج) رابطه وام دهنده ووام گیرنده

 

رتبه کشوری:150-دانشگاه تهران رشته اقتصاد نظری

= = = = = = = = = =

دکتر علیرضا شکوهی

دکترای رشته اقتصاد

متن سخنرانی سمینار اقتصاد جهانی و چالش های پیش رو

 

ابتدا لازم می دانم فرا رسیدن نوروز باستانی  را که یکی از مشترکات بزرگ فرهنگی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی است وآغاز گر زیبایی ها و شکوفایی درحیات بشری است را از طرف خود و ملت بزرگ ایران به تمامی شما بزرگواران حاضر در این اجلاس تبریک عرض نمایم. امید دارم سال جدید خورشیدی به  ریشه های اسلامی و  تاریخی و مستحکم  نمودن دوستی ها میان مردم کشور های ما توسعه بیشتر بخشیده، صلح پایدار، رفاه و ترقی را برای همه ما به ارمغان آرد.
آمار و گزارشات موسسات بین‌المللی گویای رشد کم اقتصادی، بی‌ثباتی مالی، افزایش ریسکها و مخاطرات سرمایه‌گذاری، افزایش تورم، کاهش صادرات در اقتصاد جهان در سال 2011 است.
آمارها حاکی از آن است که اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی با کاهش 4/1 درصدی رشد اقتصادی(از 2/5 درصد در سال 2010 به 8/3 درصددر 2011 )، کاهش 8/5 درصدی حجم تجارت جهانی (از 7/12 در 2010 به 9/6 در 2011)، کاهش 7/6 درصدی صادرات اقتصادهای پیشرفته دنیا (از 2/12 در 2010 به 5/5 در 2011) و افزایش 1/1 درصدی تورم اقتصادهای پیشرفته (از 6/1 در 2010 به 7/2 در 2011) دنیا روبرو بوده است، این فرایند در سال جدید با پیش‌بینی‌های موجود از سوی نهادهای بین‌المللی روند نامطلوب خود را ادامه خواهد داد.
تداوم و تعمیق بحران اقتصادی ، مبانی، معماری و کارکرد نظام مالی و پولی حاکم بر جهان را به چالش کشیده است ، پس باید فرصت بر گزاری اجلاس را مغتنم شمرده و به گفتگو در خصوص آن پرداخت.
نظام مالی و پولی جهان نه تنها به دامن ربا افتاده بلکه با تعریف وارونه جهانی شدن از مبنای عدل و انصاف  منحرف شده است. جهانی شدن نه از منظر ترویج پیشرفت و عدالت چون عدالت اقتصاد در جهان، بلکه به شکل نادیده گرفتن بخش اعظم جهان ترویج شده است. جهان را برای خود خواستن سبب ندیدن حقوق همه جهان شده است. کما اینکه سالهاست که به دغدغه اندیشمندان مستقل مبنی بر ضرورت مشارکت همه جهان در مدیریت نظامهای پولی و مالی جهان بی توجهی شده است.
نهادهای بین المللی جهانی مالی و پولی در سایه سلطه و انحصار، نه تنها آرای صحیح اقتصادی را نشنیده اند بلکه به سهم خود هر نگاه عدالتخواهانه را سرکوب می کنند. چرا که نظامهای مالی و پولی به شکل ابزار و سلاحی سیاسی برای تحمیل و تداوم سلطه اقتصادی درآمده اند. نمونه بارز این برخورد، تحمیل تحریمهای پولی و بانکی علیه کشورم جمهوری اسلامی ایران است.
با تحریف واقعیتها و استناد به این تحریفها و تحریم بر مبنای تحریفها و تحمیل اراده چند کشور محدود، گسترش غیرمنصفانه بی قاعده و غیر قانونی تحریمها در عرصه های اقتصادی و به طور خاص پولی به یک فرایند متداول شده است.
در چنین شرایطی باید هوشیار بود و دغدغه های جدی داشت.  بر ملا ساختن ایراد و خطاهای راهبردی در مدیریت مالی و پولی جهان، تلاش برای شکستن سیطره پولی و مالی نظامهای ناعادلانه و جلوگیری از تبدیل شدن نهادها و مراودات مالی پولی به حربه های استعماری بایستی مد نظر قرار گیرد.
خواهران و برادران عزیز، 
سالها قلبهای همه ما آکنده و تحت فشار ظلم بزرگی است که بر مردمان بی گناه فلسطین رفته است. اما کی و کجا یک کشور یا بانک و موسسه مالی برای تحدید رابطه با رژیم نامشروع صهیونیستی حتی ترغیب شده است؟ لیکن چگونه است که همه نهادهای پولی و مالی حتی در کشورهای اسلامی برای تحدید رابطه با جمهوری اسلامی ایران که مدافع عدالت از جمله حقوق مردم مسلمان فلسطین است را تهدید می کنند.
فکر می کنم باید مشروعیت، عدالت و صحت عمل در نظام پولی و مالی را با قوت بیشتری مطالبه و پیگیری کنیم. امروز نهاد اسلامی مالی- پولی فراگیرتر از گروه بانک توسعه اسلامی نداریم که به رغم همه دستاوردهای چشم گیر باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب از مدیریت بانک حمایت کنیم.
برای پیمودن فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب، باید تلاشی مبتنی بر نگاهی استراتژیک داشت و باید برنامه عمل را پی گرفت، اینجانب به سهم خود پیشنهادهایی را ارائه می کنم:
1- هم اندیشی و تبادل نظر مستمر بین کشورهای اسلامی در خصوص مشکلات ذاتی چون ربوی بودن، ناعادلانه و انحصاری بودن نظام اقتصاد جهانی و تلاش برای توسعه کاربرد تئوریهای اقتصادی اسلامی برای برون رفت از مشکلات موجود صورت پذیرد.
2-     ظرفیتها و مدلهای جایگزین بویژه الگوهای نظام اقتصاد اسلامی در حل مشکلات مالی جهانی تعریف و ترویج شود.
3-  همکاری بیش از پیش  و مستقلانه نهادهای مالی و  بانکی کشورهای اسلامی در جریان مقابله با بحرانهای مالی جهانی انجام پذیرد. این همکاریها می تواند در زمینه اعطای اعتبار به پروژه های زیر بنایی مشترک، تسهیل نقل و انتقال پول در سطح بین المللی و با محوریت بانک توسعه اسلامی صورت پذیرد.
4- بیش از پیش نهادهای تجاری، پولی و مالی جهانی به رویکرد عدالت، حفظ استقلال و مقابله با سلطه، از جمله با افزایش مشارکت و اعتلای نقش کشورهای اسلامی در مدیریت آنها توجه داده شود.
5- در فرآیند توسعه همکاریهای بین المللی، ظرفیت ها و قابلیت های همکاری بین کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار دهیم. در این راستا توسعه همکاری های پولی، تسهیل مراودات تجاری در راستای نیل به بازار مشترک اسلامی، توسعه روابط مالی و نهایتاً رواج مبادله با پول های کشورهای اسلامی و حرکت به سمت پول واحداسلامی را تقویت کنیم.
6- توسعه تجارت کشور های اسلامی از طریق فعالتر شدن ITFC و ICD و  لزوم گسترش هرچه بیشتر همکاری ها با این بخش ها و توجه جدی به آن، افزایش حجم تجارت بین کشورهای اسلامی و تشویق جذب بیشتر تولیدات کشورهای عضو این بانک برای تقویت و رشد اقتصادی  آنها انجام پذیرد.
   مایلم آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انعقاد تفاهم نامه و تبادل اطلاعات، مراودات پولی و بانکی و همکاری های فنی در زمینه نظام پرداختها(بانکداری الکترونیک) ، بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی مانند انتشار اوراق صکوک  و مقابله با پول شویی اعلام دارم.
 و در خاتمه،‌ ضمن قدردانی مجدد از برگزارکنندگان این اجلاس و آرزوی ادامه فعالیتهای پرثمر و رو به رشد بانک توسعه اسلامی تاکید ‌نمایم، بانک توسعه اسلامی قادر خواهد بود به عنوان نهاد توسعه ای، همچنین تامین‌کننده ورودیها و داده‌های فنی و نظری و نیز محملی جهت تلفیق و نزدیکی نگرشها و دیدگاهها، نقش مهم و اساسی در این زمینه ایفا کند.
والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته

= = = = = = = = = =

پ.ن 1:اگر با این پست ارتباط برقرار نکردین یه جورایی به شما حق می دم.

پ.ن 2:تشکر می کنم از همه عزیزانی که در پست قبلی کامنت گذاری کردن.

+ نوشته شده در  شنبه 2 اردیبهشت1391ساعت 21:28  توسط آیت بی غم  | 

پيام نوروزي خدا به مناسبت آغاز سال 1391

قبل از هر چيز: اين پست نه قصد تمسخر داره!نه سياسيه!نه كفره و نه تيكه اندازي!با اين وجود اگر احساس مي كنيد به عقايدتون داره توهين مي شه در اين پست،مي تونيد با كامنت اطلاع رساني كنيد تا پست رو بردارم.ممنون.

به نام خودم.سلام مي كنم به همه مخلوقات خوب و بد زميني ام.قبل از هر چيز لازم مي دونم يه تشكر كنم از انسان هاي صالحي كه سال نود رو در مسير من گام برداشتن.همچنين عيد رو به همه كساني كه از راه كج به سمت من اومدن تبريك مي گم.البته لازمه يك هشدار جدي هم به افرادي كه از ياد ما غافل بودن بدم.اينان بدون ذره اي شك در گمراهي آشكار هستند.مطمئنا درهاي توبه به روي همه شما باز هست.همين طور كه از اول خلقت شما اين جور بوده.بهتره كه در سال جديد،مسئله زمان رو هم مدنظر قرار بديد.چون كه امكان داره براي شما وقت كافي وجود نداشته باشه.اگر چه من به همه شما به اندازه كافي وقت دادم تا الان.

زميني هاي عزيز!مطلب ديگه اي كه خواستم عنوان كنم اينه كه همچنان قوانيني كه از ابتداي خلقت تاسيس كردم پا بر جاست.كماكان دروغ،قتل،غيبت و خيلي چيزهاي ديگه جرم محسوب مي شه.خوشبختانه بايد اعلام كنم كه قاتل ها به بهشت من نمي روند.شما براي اطلاعات بيشتر مي تونيد به كتب تاليف شده توسط خودم مثل قرآن،تورات و انجيل مراجعه كنيد.شايد اين حرف براتون خسته كننده باشه ولي باز هم مي گم  كه تمام كارهاي خوب و بدي كه انجام مي ديد توسط مامورين من ثبت مي شه.

اين اطمينان رو من بهتون مي دم كه از هر كسي به شما نزديك ترم.اگر امسال هم احساس تنهايي زيادي كردين،مي تونيد به من مراجعه كنيد كه من مي تونم بهترين همدم شما در طول زندگيتون باشم.راه هاي ارتباطي من هم كه خيلي ساده هست.شما علاوه بر اين كه به تنهايي و در يك محيط آرام مي تونيد با من صحبت كنيد،از طريق نماز هم مي تونيد با من در ارتباط باشيد.همچنين آفريده هاي مسلمانم از طريق امامان و امام زادگان هم مي تونند با من در تماس باشند.مشروط بر اين كه به آن ها ايمان كافي داشته باشند.من جواب تك تك خواسته هاي شما رو به شكلي كه به صلاح شماست خواهم داد.البته به گونه اي كه شايد خودتون متوجه نشيد.

متاسفانه امسال هم در كره شما جنايت هاي زيادي شكل مي گيره.افرادي از درون خودتان جنگ هاي خونيني رو شروع مي كنند.همه اين ها ناشي از ارتباط نادرست با روح است.روحي كه خودم در وجود شما دميدم.نصيحت من به شما اين است كه با قوه عقلي كه خودم بهتون دادم و به دور از فضاسازي هايي كه شكل خواهد گرفت،جبهه حق رو تشخيص بديد و در اون جهاد كنيد.قطعا همه كساني كه در راه من جهاد كنند،پاداشي عظيم براشون در نظر گرفتم.در حال حاضر رهبري جهان رو شخصي به نام "مهدي" به طور غير مستقيم بر عهده داره.همه چيز بستگي به خودتون داره و هر وقت كه شما شرايط رو مهيا كنيد،من اجازه ظهور رو به ايشون خواهم داد.در اون روز اشك هيچ ضعيفي روي گونه ها جاري نمي شه.

امسال هم خيلي از انسان ها نزد من مي آيند.شما احتمالا از اومدن خيلي هاشون ناراحت مي شيد و البته از مرگ بعضي هاشون خوشحال.همه اين افراد نزد من خواهند بود و من به حساب آن ها رسيدگي خواهم كرد.اين مژده رو بهتون مي دم كه امسال افراد زيادي قدم به دنياي شما خواهند گذاشت و شادي و نشاط را با خود به جمع شما مي آورند.وظيفه شما تربيت درست اون هاست.

و مطلب پاياني اين كه خواه ناخواه بايد قبول كنيد،دسيسه ها و موانع دنيوي كه باعث شده بين من و شما فاصله بيفته،رو به افزايشه.اين رو بايد بگم كه خيلي از آدمايي كه به ظاهر جز افراد با ايمان هم بودند،گرفتار اين دسيسه ها شدند.زيبايي هاي دنيوي در برابر وعده هايي كه من به شما دادم هيچه.توصيه اكيد من به شما اينه كه حتما يكبار ديگه به خودتون برگرديد و خودتون رو از نو بسازيد.من در اين لحظات ابتدايي سال 91 همه شما رو به رعايت تقوي دعوت مي كنم و امسال رو هم مثل سال هاي پيش سال تقوي نام گذاري مي كنم.براي همه شما آرزوي موفقيت مي كنم هر چند كه موفقيت هم بستگي به شما داره.

پ.ن:از همه دوستاني كه به وبلاگ سر مي زنن تشكر مي كنم.

+ نوشته شده در  جمعه 11 فروردین1391ساعت 19:24  توسط آیت بی غم  | 

این , نیز , بگذرد!

اگه 3 4 سال پیش بهم می گفتن سال 91 می گفتم: اوووووووه کو تا 91 ؟! ولی الان اگه بهم بگن مثلا سال 87 می گم انگار همین دیروز بود!

دیدی آدمای با تجربه تر تا از خاطره هاشون می گن , می گن: خیلی زود گذشت مث یه چش به هم زدن؟ وقتی بچه بودم همیشه فک می کردم این صرفا یه جور اغراق معمولیه...آخه چجوری می شه آدم احساس کنه 20 30 سال در حد یه چشم به هم زدن می گذره؟ 20 30 سال که خیلیه!

قضیه اینه که آدم گذشت زمانو خیلی کمتر از اون چیزی که واقعا هس حس می کنه ولی آینده زمانو خیلی بیشتر از اونی که واقعا هس خیال می کنه! هرچیَم این آینده یا گذشتو دورتر باشه این احساس قوی تر می شه! احتمالا اصلش نه اون قد زیاده نه اِنقد کم!

در مورد مکانم همین هس فک کنم! مثلا من صبحا که می خوام از ایستگاه بی آر تی پیاده بیام تا دانشگاه اولش تصوراتم خیلی مسافتو زیاد جلوه می ده ولی بعد که می رسم به دانشگاه خاطره ای که برام باقی می مونه یه مسیر کوتاهه!

در مورد زندگیَم همین هس فک کنم! نه درمورد طول زندگیا! درمورد کیفیت زندگی! آدم توقعش از زندگی زیاده! هی پیش خودش برنامه ریزی می کنه این کارو بکنم اون کارو بکنم...بعد که تا تهش می ری پشت سرتو نگاه می کنی می بینی همه چی خیلی ساده تر و معمولی تر و حتی شاید پوچ تر از تصوراتت بوده! ( و بازم احتمالا واقعیت قضیه یه چیزی بین این دوتاس! )

می دونی چی می خوام بگم؟ می خوام بگم فک کنم واقعیت یه چیزی بین توقع ماس که خیلی زیاده ( یعنی همه چیو زیاد می کنه ) و خاطره ما که خیلی کمه ( یعنی همه چیو کم می کنه )
اولین آدمی نیستم که اینو تجریه می کنم قطعا آخریشم نخواهم بود , ولی در هر حال به نظرم مسئله جالبیه!

پ.ن:راستی سال نوی همگی مبارک ... امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید...

+ نوشته شده در  شنبه 5 فروردین1391ساعت 12:8  توسط احسان بلاغی  | 

اسفند

 

اسفند دود میکند و می خندد و منتظر می ماند.یک روسری پشمی چرک را دور گردنش گره زده و یک ژاکت نخ کش شده به تن دارد.مرددم مثل همیشه نمی دانم باید در کیفم را باز کنم و یک اسکناس در دستش بگذارم یا بی تفاوت بگذرم،که از این دست بچه ها در مسیرم زیادند.اگر بنا باشد مدام دل بسوزانم و نقش نوادگان حاتم طایی را بازی کنم چند ماه دیگر باید خودم منقل و اسفند دست بگیرم و از خطوط کف دست مردم،آینده شان را بگویم.

اسفند،چرا اسفند؟اصلا" اسم این دانه های سیاه چرا اسفند است؟این ماه اسفند هم مثل همین دانه های سیاه که در آتش ترق ترق می کند و بوی خوشی دارد و برای دفع شوری چشم خوب است،عجیب و غریب است.

باور کنید ماه ها همیشه برای من شخصیت خاصی دارند.اما اسفند هیچ وقت نمی گذارد به ماهیت حقیقی اش پی ببری.بستگی به حال خودت دارد،شاد باشی،عاشق باشی،چشم به راه باشی،غم عالم به دلت باشد،مسافرت قصد برگشتن نداشته باشد یا تازه از راه رسیده باشد،هرچه باشی اسفند ماه هم،درست شبیه حال و هوای تو می شود.گاهی هوای مطبوعش و باد خنکش سر شوقت می آورد و گاهی همان هوا،همان سایه روشن کم رنگ آفتاب و سوز سردش،بغضت را می ترکاند و دل نگرانت می کند.

فقط اسفند است که چنین خاصیتی دارد،نمی دانی چیزی دارد تمام می شود یا اتفاقی در شرف شروع است...پایان و آغاز گیجت می کند...نمی دانی آخر راهی و دیگر زمان استراحت است یا باید پاشنه ها را ور بکشی و عازم رفتن شوی.من این گیجی را دوست دارم.اصلا" هر چیزی را که در آن قطعیت جای ندارد،دوست دارم.

تردید یعنی اصل زندگی.اسفند،ماه تردید است.ماه دودلی،حتما" اگر به نشانه ی این ماه هم نگاه کنی،دو ماهی را می بینی که یکی رو به بالا اوج گرفته و دیگری به سمت پایین شنا می کند.این یعنی همان بلاتکلیفی،همان چیزی که من دوستش دارم.من به این دلخوشم که حال و هوای اسفندم را خودم می سازم.دخترک یک مشت دیگر اسفند را داخل منقل می ریزد و می گوید:خدا از چشم بد دورت کند خانوم.حال و هوای این روز اسفند را که این خترک ساخت.حالا دوباره مرددم ک این چشم بد را دور و کور کنم یا دل به دریا بزنم و ببینم این چشم بد قرار است چه بلایی سرم بیاورد...

(نیلوفر لاری پور - شماره 463 هفته نامه چلچراغ)

===================================================

 پیشاپیش عید رو به همه تون تبریک میگم...یادتون نره سبزه هاتون رو آبیاری کنید،برای ماهی هاتون اسم بگذارید و موقع تحویل سال هم خواب نمونید که خیلی زشته!

امیدوارم همه مون سالی پر از سلامتی،آرامش،محبت،نعمت،موفقیت و شادی داشته باشیم.

امیدوارم  تو سال جدید همه مون با هم دوست باشیم،همه مون درسهامون رو خوب بخونیم،همه مون خنده رو و دلشاد باشیم،همه مون امتحان علوم پایه ی بوگندو رو با نمره های خوب پاس کنیم بِره پی کارش...و همه مون بتونیم از زیر دست گروه ایمونولوژی جون سالم به در ببریم.

و دعا کنیم برای بهبود حال همه ی بیمار ها...

+ نوشته شده در  شنبه 20 اسفند1390ساعت 22:6  توسط گلناز مسیبی  | 

اعصاب واسه آدم نمیذارند!

باشه! من قبول دارم! آره من یه ذره حواس پرتم! مُدِلَمه اَصَن! هرکاریش هم بکنم آخرش همینه و عوض نمی شم! ولی این دلیل نمیشه که تو هِی بیای و این موضوع رو به رُخِ من بِکِشی! خوبه من هم بیام و همه ش عیب و ایرادهات رو بهت بگم؟؟!!  عزیزِ من! این رو بفهم:هیچ کس کامل نیست!فکر نکن خودت پِرفِکتی،فکر نکن حقِ این رو داری که هر جور دِلِت خواست با من رفتار کنی!درسته که من هیچی نمی گم،درسته که به روی خودم نمیارم! ولی این دلیل نمیشه که من "نمی فهمم" !!

دقت کرده ید؟ هیچ وقت نمی دونی با این مُدِل آدمها چطور رفتار کنی!مخصوصا" اگر دوستی باشند که دوستشون داری!

همیشه،حتی اگه تقصیر تو نباشه، آخر سر،کار به اینجا می کشه که تو باید بری با منت و خواهش عذرخواهی کنی و به طرف بگی "آره اصلا"! من غلط کردم! ببخشید! حالا میشه دیگه انقدر بُغ نکنی؟میشه با من حرف بزنی؟؟!"...و این حرف ها رو فقط به خاطر این میزنی که اون دوستی،برات بیشتر از این ها ارزش داره! آخرش هم طرف سرش رو مغرورانه بلند می کنه و به رفتار لجوجانه ش پایان میده...اون وقت هست که تو یه نَفَسِ راحت میکشی و به خودت میگی "این دفعه گذشت!دفعه ی دیگه عمرا" اگر من عذرخواهی کنم!"...و دفعه ی بعد میاد...و همین آش و همین کاسه...!

این دنیا پُر از آدمه...و یکی ار بزرگترین آرزوهای من برای همه ی این آدم ها،از جمله خودم،داشتن یک چیزی به نام "درک متقابل" هست...اون وقت اِنقَد دنیا خوب میشه که نگو!


پ.ن.برای اونهایی که من و مینا رو دوقلوهای به هم چسبیده میدونن باید بگم که این "طرف" مینا نبود ها! سوءِ تفاهم نشه یه وَخ!

+ نوشته شده در  جمعه 12 اسفند1390ساعت 18:7  توسط گلناز مسیبی  | 

دو نقطه دی

این دو تا مکالمه رو داشته باشید:

---۱---

-حامد امروز جزوه منو میاری؟

-نه فعلا لازمش دارم.

-یعنی چی لازمش دارم!خوب منم می خوام بخونم.برو کپی بگیر پسش بده.

-فتوکپی تعطیله.

-تو چقدر بی شعوری!چرا اذیت می کنی.بهت می گم جزومو بده.

-بی شعور خودتی!درست صحبت کن!هی هر چی بهش نمی گم پررو می شه!

-احمق لعنتی!جزوه منو گرفتی!پس نمیاری!انتظار داری حرف عاشقانه بهت بزنم؟

-خفه شو بابا...

بوووووق!تق!شاپالاق...

===========

نامه کمیته انضباطی

طبق ماده ۳ آیین نامه انضباطی،مطابق بند ۲،آقایان حامد رضایی و سپهر نیکخو به دلیل درگیری در محیط دانشگاه،محکوم به سه ماه تعلیق می شوند.

مدت اعتراض به این حکم تا ۱۰ روز می باشد.

=============

---۲---

-حامد امروز جزوه منو میاری؟

-نه فعلا لازمش دارم.

-یعنی چی لازمش دارم؟خوب منم می خوام بخونم.برو کپی بگیر پسش بیار.

-فتوکپی تعطیله.

-تو چقدر بی شعوریچرا اذیت می کنی.بهت می گم جزوه منو پس بده مرده شور برده

-چقدر عجله داری بابا.میارم دیگه.

-خیلی احمق و گاویتا امشب میاریش.

-باشه بابا.

======================

همین طور که دقت کردین،در مکالمه دوم،سپهر نیکخو بزرگترین توهین ها رو به حامد رضایی کرد.اما به نظرتون چرا حامد برخلاف مکالمه اول هیچ واکنشی نشون نداد؟جوابشو الان همتون می دونید!چون در مکالمه دوم سپهر، با تمام فحش هایی که از ته دل بهش داد،یک دو نقطه دی هم اضافه کرد.حامد هم مثل آدمای مشنگ به این حرف ها گوش داد و خندید و یه دو نقطه دی روی لبش اومد.بدون این که بدونه داره بهش توهین می شه.

سعی کنید توی زندگی،این شکلک پرکاربرد دو نقطه دی همراهتون باشه.جزئی از وجودتون بشه.پرکاربردتر از اونی هست که فکرشو کنید.گاهی اوقات یک مطلب مهم رو هر چقدر هم قیافه جدی به خودتون بگیرید نمی تونید انتقال بدید.

همه این ها بهانه ای بود تا پیشاپیش ۱۵ اسفند،روز جهانی دو نقطه دی که در جامعه فیس بوکیان مرسوم شده رو تبریک بگم.

                                         

                                             

                                                  

                                                        

+ نوشته شده در  سه شنبه 9 اسفند1390ساعت 22:15  توسط آیت بی غم  |